Brug for hjælp til ventilation eller skaktrens - ring til vores døgnvagt på telefon 72 72 72 72


Akut ventilationsrens.

Hos TjEK Skadeservice hjælper vi erhverv og private med ventilationsrens.

Vi afrenser alle former for rør, ventilationsanlæg og skakter og vi tilbyder flere forskellige former for afrensning.

Professionel ventilationsrens af ventilationsrør og ventilationsanlæg.

Et beskidt ventilationssystem i et lokale eller i en bygning medfører dårligt indeklima og kan resultere i hovedpine, træthed og svimmelhed.

Vi rykker ud og renser jeres ventilationssystem, skakt og rør, når I har behov for det. Vi er også altid klar til at hjælpe og rådgive om indeklima, vedligeholdelse, service og ventilationsrens.

Fordele ved regelmæssig rensning af ventilationssystem:

- Sundere indeklima.
- Besparelser på elregningen.
- Mindre støj i hjemmet eller på arbejdspladsen.
- Længere holdbarhed.

Sundt indeklima med professionel ventilationsrens.

Jo renere den luft, du indånder er, jo sundere er dit indeklima. Ren luft er med til at holde dig sundere, særligt hvis du lider af eksempelvis astma eller allergi.

Regelmæssig ventilationsrens og rengøring af ventilationskanaler sikrer, at du indånder mere ren og frisk luft. Samtidig er det med til at sikre dig det bedste indeklima.

Det er ikke kun støv, som kan samle sig i ventilationskanalerne og ventilationsanlægget.

Skadelige forurenende stoffer, mikroorganismer, pollen, skimmel, bakterier mm. kan også påvirke den luft, du indånder.

Usund luft kan cirkulere rundt i dit hus og i dit ventilationsanlæg, hvis ikke det bliver renset regelmæssigt.

Vores indeklima er afhængig af mange forskellige faktorer.

De fleste danskere opholder sig 90% af tiden inden for - og en stor del af tiden tilbringes på arbejdet.

Indeklimaet på arbejdspladser har stor betydning for præstation og sygefravær.

Der er flere faktorer, som spiller en rolle. Luftens kvalitet, som ofte er bestemt af ventilation, antal personer, rengøring i rummet, fugt- og mikroorganismer og ikke mindst temperatur og træk.

Et godt indeklima er bestemt af en kombination af bygningens og lokalernes udformning, men bestemt også af vedligeholdelsen af ventilationsanlægget. Mange investerer i et dyrt ventilationsanlæg, men tænker sjældent på, hvordan indersiden i ventilationskanalerne ser ud. Det er derfor vigtigt at foretage ventilationsrens, udføre service og rense ventilationskanaler for at opretholde et sundt og godt indeklima.

Vigtigheden af ventilationsrens

Mange investerer i boliger med dyre ventilationsanlæg, men glemmer ofte at vedligeholde ventilationsanlægget. Ventilationsrens er vigtigt for et sundt indeklima og samtidig sparer man penge på elregningen. Udover ventilationsrens er ventilationsservice, indregulering af ventiler og filterskift også vigtigt.

Filtre i dit ventilationsanlæg udskiftes afhængig af belastningen i boligen.

Støvet sætter sig på ventilatorer og skal skiftes rettidigt.Det er lige så vigtigt med en korrekt indregulering af ventilationsanlægget. Hvis luftfugtigheden stiger i boligen, er der stor risiko for skimmelsvamp samtidig med, at antallet af husstøvmider i boligen øges. Det kan påvirke vores åndedræt negativt.

Hvis du ikke har fået renset ventilationskanaler de seneste 5 år, så er det sandsynligvis tid til en rensning.
Professionel ventilation og skaktrens, kontakt TjEK Skadeservice - 72 72 72 72


Fordele ved regelmæssig rensning:

- Sundere indeklima.
- Besparelser på elregningen.
- Mindre støj i hjemmet eller på arbejdspladsen.
- Længere holdbarhed.


Vær særligt opmærksom på rensning af kanalerne:

- Ved allergier, astma eller andre former for åndedrætsbesvær i hjemmet.
- Ved kvalme, hovedpine eller kløende øjne.
- Hvis du har kæledyr.
- Hvis der er store støvmængder på møbler
Ventilationskanaler er lukkede rør, der samles mange steder i bøjninger, t-stykker m.v. Disse rør er ikke altid tætte, og vi foretager derfor altid en visuel kontrol af ventilationsanlægget og ventilationskanalernes tilstand, inden vi påbegynder opgaven.

Skimmelsvamp i ventilationsanlæg- og kanaler.

Skimmelsvamp findes i alle miljøer, der giver grobund for trivsel - inklusive aftrækskanaler, ventilationsrør, ventilationsanlæg, ventilationsåbninger, udluftning i loftet og mange andre steder. Ved skimmelsvamp i ventilationskanaler skal man starte med at rengøre kanal-åbningen, hvor ventilen sidder. Det er yderst vigtigt at fjerne kilden til skimmelsvampen for at fjerne den helt.

Almindelige årsager til skimmelsvamp i ventilationsanlæg

Skimmelsvamp i ventilations- og luftkanaler forekommer oftest, når der er fugt i kanalen. Når kold luft strømmer gennem ventilationskanalerne på varme dage, kan fugtigheden i luften kondensere inde i kanalen.

Når der er fugt i kanalerne, kan skimmelsvamp vokse. Generelt er skimmelsporer luftbårne eller spredes gennem luft. Sporer kan eksempelvis komme ind i kanalerne ved at blive blæst ind fra et andet rum eller udefra. En enkelt formspore kan blæse ind udefra, og begynde at udvikle sig til en koloni, hvis forholdene er rigtige. Varme og fugtige miljøer er ideelle for skimmelsvamp.

Ventilationsrens af emhætte og køkken

Udsugning i køkkenet er især vigtigt for et produktivt køkken. Madlavning producerer et stort antal spildprodukter, blandt andet fedt, fugt og røg. Når udsugningen er tændt, trækkes disse produkter igennem udsugningen i køkkenet, filtrene og ind i udsugningskanalen.

Når der er en tilpas mængde fedt, kan det udgøre en stor brandfare, som kun kan forhindres ved rutinemæssig rengøring af udsugning i køkkenet.

Brandfare i udsugning fra køkken.

Ved madlavning på komfuret dannes flammer, som når op til filteret i emhætten og antænder. Når udsugningen kører, suges der luft og dermed også flammer op i udsugningskanalerne.

Hvis der er fedtrester, vil det kunne få en brand til at vokse kraftigt og dermed udgøre en stor brandfare for personer, der opholder sig i rummet.
Professionel ventilation og skaktrens, kontakt TjEK Skadeservice - 72 72 72 72


Forskellige metoder og brug af ventilationsrens.

Vi tilbyder flere forskellige metoder til rensning af ventilation, skakt og rør, herunder:
- Afrensning ved brug af kompressor.
- Kemisk afrensning.
- Afrensning af skorsten.
- TV-inspektion.
- Afrensning af affaldsskakte.

Uhygiejniske affaldsområder med store mængder bakterier og dårlig lugt. Hvis I vil undgå kraftige lugtgener og store ophobninger af bakterier i jeres affaldsskakte, skal de renses jævnligt.

Vi tilbyder professionel rensning af høj kvalitet afaffaldsskakte, affaldsbeholdere, opsamlingssteder, skraldespande mm.

Af hygiejnemæssige årsager anbefaler vi, at der foretages rensning af affaldsskakte minimum 1. gang om året.


Hvornår skal eksempelvis affaldsskakte renses?

- Hvis affaldsskakte ser beskidte ud, så er de højst sandsynligt beskidte.
- Hvis de ikke er renset mere end et år.
- Ved lugtgener i opgange og skralderum.
- Ved synlige bakterier, maddiker osv

Manglende rensning og vedligeholdelse af affaldsskakte og affaldsbeholdere kan med tiden føre til bakteriefyldte og tilstoppede skakte. Rensning er vigtigt for at fjerne bakterier og lugtgener fra skaktene.

Vi har stor erfaring inden for ventilation og skaktrensning,

Har du brug for ventilations-/skaktrensning? Så kontakt os med det samme.

Vi tilbyder professionel skadeservice og har hovedkontor i Albertslund, Sorø, Vejle og Ribe - så det tager ikke lang tid før vi er hos dig og kan begrænse og udbedre skaden.

Vi løser både små og store opgaver, uanset om det er en fugtskade, brandskade, stormskade eller anden type skade.

Vi har den rette viden til at finde den mest optimale løsning for dig hver gang og hjælper med alt fra reparation til total genopbygning.

"Med TjEK Skadeservice som leverandør, er du i trygge hænder fra start til slut"
Kontakt os

KONTAKT

TjEK Skadeservice

Herstedøstervej 25

2620 Albertslund

CVR : 39917939
Afdelinger i Albertslund, Sorø, Vejle, Ribe.

Administration:
Mandag til fredag 07:00 - 15:00
Telefon: 42 45 44 46
Email: Send en email