Brug for hjælp med skimmelsvamp - ring til vores døgnvagt på telefon 72 72 72 72


Vi er eksperter i at behandle og fjerne skimmelsvamp. Vi råder over et komplet sortiment af moderne specialudstyr og kan derfor behandle og fjerne skimmelsvamp i eksempelvis fredede ejendomme, svært tilgængelige konstruktioner m.v.

Om skimmelsvamp.

Skimmelsvamp er en overfladesvamp, der ikke nedbryder bygninger og bygningskonstruktioner på linje med hussvamp, men den er ofte
sundhedsskadelig for personer og skal derfor fjernes.

Skimmelsvamp forårsager irritationssymptomer i øjne, næse, svælg, samt hovedpine, hoste og træthed.

Samtidig skal årsagen til svampeangrebet lokaliseres og stoppes ellers vil svampen blot komme igen.

Man ser ofte skimmelsvamp i bygninger i forbindelse med fugtskader og fugtige steder som kældre eller badeværelser med dårlig udluftning.

Fugt, cellulose og varme er en optimal cocktail for udviklingen af skimmelsvap
Professionel håndtering af skimmelsvamp, kontakt TjEK Skadeservice - 72 72 72 72


Skimmelsvamp kan være farligt for helbredet.

Derfor er det vigtigt at undgå angreb af skimmelsvamp og reagere hurtigt, når der konstateres skimmelsvamp i en bygning.

Skimmelsvamp sanering skal udføres af professionelle for at sikre bedre inde miljø og korrekt fjernelse af svampeangrebet.

Vores ansatte er professionelt uddannede til at håndtere skimmelsvampe og har lang erfaring med at håndtere skimmelsvamp sikkert i private boliger, firmaejendomme og offentlige
institutioner.

Vi foretager en række tests for at vurdere omfanget af
skimmelsvampeangreb og hvordan saneringen skal foretages.

Skimmelsvamp i både nye og ældre bygninger er blevet et stigende problem og moderne isolering har medvirket til massiv opblomstring.

Derfor er det vigtigt, at der fra start benyttes professionel ekspertise når skimmelproblemer opstår.


Eksempler på, og opgaver i forbindelse med skimmelsvamp:

- Rådgivning om skimmelproblemer.
- Fastlæggelse af skimmelsvamp type.
- Podningstest af skimmelsvamp.
- Sanering og fjernelse af skimmelsvamp.
- Affugtning i forbindelse med skimmelsvamp.
- Renovering i forbindelse med skimmelsvamp.
- Kvalitetssikring i forbindelse med skadeudbedring.

Hvad er skimmelsvamp?.

Skimmelsvamp er en fællesbetegnelse for en række forskellige svampe, som vi generelt har det svært med, og som ofte optræder i vores umiddelbare nærhed. Da svampen trives ved høj luftfugtighed (gerne over 75%), vil man ofte opleve skimmelsvamp i eksempelvis kældre, på indersiden af ydermure, hvor der kan optræde kondens, og på steder i bygningens konstruktion, som man ikke ser det i det daglige.

Selvom skimmelsvampen ikke kan ses, er den stadig farlig. Den er kendt for at genere særligt astmatikere, som får problemer med vejrtrækningen, men er også sat i forbindelse med symptomer som eksempelvis hovedpine, næseblod og generelt ubehag og træthed. Det er derfor vigtigt at man ikke ignorerer skimmelsvamp og bruger professionelle aktører til at bekæmpe den.

Husk at skimmelsvamp også kan være et problem efter eksempelvis brandskade, hvor slukningsarbejdet efterladerfugt i bygningsdele, hvilket kan udvikle sig til skimmelproblemer.

Der findes skimmelsvampe overalt i naturen, hvor de indgår som en naturlig del af kredsløbet. De fleste skimmelsvampe er ikke farlige for mennesker, og de skadelige bliver kun problematiske, hvis de begynder at vokse i bygninger og boliger.

Der findes mellem 12-14 skimmelsvampe, der kan vokse i boliger og som er kendt for at give ubehag, og kun tre, der kan producere svampetoksiner,
der kan give ubehag og forværre indeklimaet.

Der vil næsten altid være sporer af skimmelsvamp i luften i vores boliger, da skimmelsvampe findes overalt i naturen. De fleste skimmelsvampe er ikke farlige for mennesker og sporerne kan ikke vokse i bygninger, medmindre de rigtige vækstbetingelser er til stede.

Det er altid bedst at undgå at skimmelsvampene får gode vækstbetingelser ved at holde bygninger rene og
tørre.

Er skimmelsvamp farligt?

Det er kun nogle typer skimmelsvampe, der er farlige, og derfor bør du få foretaget tests af professionelle, der kan fastslå hvilken type
skimmelsvamp, din bolig er angrebet af. Svampene frigiver stoffer og toksiner som mennesker kan reagere på. Det er dog ikke alle, der
reagerer på svampene.

Mellem 1-3% af befolkningen er decideret allergiske mod skimmelsvampe. Du behøver dog ikke at være allergisk for at reagere på svampene. Skimmelsvampe kan fremkalde forskellige symptomer som irriterede slimhinder, åndedrætsbesvær, hudkløe, hovedpine og koncentrationsbesvær.

Der kan ikke fastlægges præcist hvilke mængder skimmelsvampe, der kan være sundhedsskadeligt. Det er nemlig forskelligt fra person til person, hvor kraftigt de reagerer på svampene.

TjEK Skadeservice fjerner skimmelsvampen.

Større skimmelsvampeangreb skal bekæmpes af professionelle. Hvis din bolig, kælder eller lignende har skimmelsvampe på områder over en kvadratmeter i brugsområder, regnes det for et større angreb. Oplever du skimmelsvampeangreb på over 20 x 20 cm
kan det være en god idé at få besøg af en professionel for at konstatere hvilken type svamp, der er tale om og hvorvidt der er angreb
på større områder, der ikke er synlige.

Skimmelsvamp kan brede sig langt bag tapeter, fodpaneler m.v. før det bliver synligt på overfladen.
Skimmelsvampe kan også være farlige at håndtere og sporer kan blive spredt ud i boligen hvis angrebet ikke håndteres korrekt. Behandlingen kræver professionelt udstyr og viden om bekæmpelsesmidler, der kan være skadelige, hvis de bruges forkert.

Vi udfører en række tests for at konstatere hvilken type skimmelsvamp der er tale om og bedømme omfanget af angrebet. Derefter vurderer vi hvilken afrensningsmetode, der er bedst og billigst for at komme skimmelsvampen til livs. Typisk kan en specialsuger med efterfølgende afrensning med specialvæsker være tilstrækkeligt.

Alle opgaver afsluttes med en fyldestgørende rapport med fotodokumentation af skimmelangrebet, hvilketmange har brug for i relation til eventuelle forsikringssager.


Gode råd om skimmelsvamp - Dette kan du gøre selv, for at undgå skimmelsvamp

Skimmelsvamp kræver organisk materiale, fugt og ilt for at vokse. Du kan ikke undgå organisk materiale og ilt, men du kan sørge for, at der ikke er fugt nok til at svampene kan gro. Den høje luftfugtighed kan opstå i vådrum, køkkener, ved kuldebroer, hvor der opstår kondens, lækkende vandrør, og dårlig isolering.
Professionel håndtering af indbo og løsøre efter skade - TjEK Skadeservice på telefon 72 72 72 72


Indbo & løsøre opbevaring

- Vi begrænser skaderne på dit indbo og opmagasinerer løsøre i nødvendigt omfang for at undgå yderligere skader.

- Alle effekter opbevares med største omhu og sikkerhed hos os, indtil   forsikringsselskabet giver grønt lys for det videre forløb.

- Muligheden for at rengøre løsøre på skadestedet kan også være en   løsning i nogle situationer.


Undgå at producerer for meget fugt:

- Tænd for emhætten når du laver mad.
- Undgå at tørre tøj indendørs.
- Luft ud i badeværelset og tør efter med en svaber.
- Hold øje med fugtskader, radiatorer og vandforbrug.
Hvis radiatoren lækker, skabes der fugt i lokalet.
- Hold øje med at nedløbsrør og tagrør er tætte.
- Fjern kondens på vinduer o.l.
- Luft ud og sørg for luftcirkulation (luft ud mindst tre gange om dagen).
- Undgå kolde områder i lokalerne, hvor der kan danne sig kondens.
- Undgå at sætte møbler helt op ad kolde ydervægge

Gør rent

Gør grundigt rent med jævne mellemrum, særligt i køkken og på badeværelset.

De fleste små og overfladiske skimmelsvampeangreb kan ofte fjernes med almindelig vand og sæbe.

Svampe- og bakteriedræbende midler, rengøringsmidler med klor o.l. bør ikke bruges til jævnlig rengøring.

Vi har stor erfaring inden for håndtering af skimmelsvamp.

Har du fået skimmelsvamp? Så kontakt os med det samme og helst inden skaden udvikler sig.

Vi tilbyder professionel skadeservice og har hovedkontor i Rødovre og afdelinger i Sorø, Kolding og Ribe - så det tager ikke lang tid før vi er hos dig, og kan begrænse og udbedre skaden.

Vi løser både små og store opgaver, uanset om det er en fugtskade, brandskade, stormskade eller anden type skade.

Vi har den rette viden til at finde den mest optimale løsning for dig hver gang og hjælper med alt fra reparation til total genopbygning.
Kontakt os

KONTAKT

TjEK Skadeservice

Herstedøstervej 25

2620 Albertslund

CVR : 39917939
Afdelinger i Albertslund, Sorø, Vejle, Ribe.

Administration:
Mandag til fredag 07:00 - 15:00
Telefon: 42 45 44 46
Email: Send en email