AFFUGTNING

"Med os som leverandør, er du i trygge hænder fra start til slut"

Professionel håndtering af affugtningsopgaver Professionel håndtering af affugtning efter vandskader, kontakt TjEK Skadeservice - 72 72 72 72

Brug for hjælp til affugtning / udtørring - ring til vores døgnvagt på telefon 72 72 72 72


Vi er specialister i vandskader.

Med mere end 20 års erfaring ved vi, at ikke to skader er ens og derfor kræver kompetente ressourcer og eksperter. Vores fugtteknikere og skimmelkonsulenter er uddannet til at håndtere forskellige typer skader inden for deres fagområde.

Er uheldet ude og du bliver ramt af vandskade, oversvømmelse eller fugtskader, så står vi klar til at yde professionel hjælp 24 timer i døgnet, 365 dage om året.


Vi håndterer din vandskade, lige fra skadestop, affugtning, fugtrapportering og til efterfølgende udtørring.

Vores professionelle medarbejdere har indgående erfaring inden for skadebekæmpelse og hjælper med at evaluere fugtskaden og finde den bedste løsning for at tørre og fjerne fugtskaden.

Vi kan hjælpe med at evaluere og bekæmpe fugt i vægge, gulve, kælderen eller andre steder, hvor fugtskaden er opstået.

Når fugtige materialer ikke affugtes, opstår der dårligt indeklima. Dette kan give lugtgener og fysiske gener for mennesker, der opholder sig i bygningen.

Fugt øger risikoen for skimmelvækst og forrådnelse.

Fugt findes alle vegne: fabrikker, institutioner, ældre huse og i nyere bygninger.

Faktisk forekommer fugt ofte i moderne og energivenlige huse, hvor byggeprocessen forhastes og materialer og konstruktioner ikke får den nødvendige tørretid. Dette kan være problematisk efterfølgende.

Vi har stort fokus på fugtskader, og vores fugt- og indeklimakonsulenter hjælper forsikringsselskaberne med skadeservice og skadehåndtering i forhold til fugtproblemer.
Professionel håndtering af affugtning efter vandskader, kontakt TjEK Skadeservice - 72 72 72 72


Hvis vand / fugtskaden er sket, står vi klar med akut hjælp.

- Fugtmåling/omfangsbestemmelse.
- Lækagesporing.
- Risikovurdering.
- Optimal affugtning.
- Dokumentation for fugtstatus ved afslutning og indsats.
- Rådgivning om forebyggelse af skader (nybyggeri, renovering m.v.).
- Affugtning.

Eksempler på- og opgaver i forbindelse med vandskade og efterfølgende affugtning / udtørring.

- Vandskade i forbindelse med skybrud.
- Vandskade i forbindelse med brand.
- Opsamling af vand.
- Korrosionsbeskyttelse.
- Opsætning af affugter.
- Fugtmålinger.
- Fugtrapporter.
- Rengøring efter vandskade.
- Desinficering efter vandskade.
- Nedpakning og flytning af indbo.
- Rengøring af indbo.
- Koordinering i forbindelse med skadeudbedring.
 

Fugtmålinger.

Fugtindholdet kan påvises ved hjælp af en veje-/tørre-fugtmålingsmetode. Derudover kan vi foretage såkaldte “hug-prøver”, som er en meget præcis form for fugtmåling.

Prøver analyseres og resultaterne opsamles i en målerapport, der er velegnet til kvalitetssikringsdokumentation. Målerapporten gør det muligt for os at komme med de bedst mulige løsningsforslag til udbedring af fugtskaden.Fugt kan give store problemer og medføre skimmelsvamp, hvis det ikke fjernes i tide.

Vi kan udføre en fugtmåling og få bremset fugtskaden inden den udvikler sig. Vi har fugtteknikere samt fugt- og indeklima konsulenter, der omgående kan hjælpe med hurtigt og præcist at afklare eventuelle fugtproblemer i rum eller materialer.

Fugtmålinger kan opdeles i følgende kategorier:

Ikke-destruktiv måling af fugt
Vi måler i luften og i konstruktionsmaterialet med særlige kalibrerede instrumenter, der giver et præcist billede af fugtigheden uden at der
laves hul i vægge eller gulve m.v.

Destruktiv måling af fugt
Såfremt, det ikke er muligt at identificere fugtskaden via ikke-destruktiv måling, kan det blive nødvendigt at bore huller i vægge og gulve eller
brække noget op for at komme til at foretage den nødvendige måling  (destruktiv måling). Dette gøres dog ikke uden accept og vil naturligvis
altid blive udført så skånsomt som muligt.

Fugtmålingen følges altid op af en omfangsbedømmelse/fugtrapport, der viser behovet for affugtning.
Rapporten indeholder professionelle råd, om hvorledes problemet hurtigstog bedst afhjælpes.Affugtning og fugtskaderVi fjerner fugt effektivt og hurtigt.

Vores specialudstyr betyder, at vi kan affugte i alle typer rum, lige fra kældre til hulrummet bag murværket og i etageadskillelser samt biler
og campingvogne.

Affugtning er et vigtigt element i enhver skadebekæmpelse, uanset om det vedrører vandskade eller brandskade.

Tusinder eller måske endda titusinder af liter vand på gulvet, i kælderen, på loftet eller i væggen har muligvis, givet dig behov for assistance fra professionelle affugtere. Vi har markedets bedste materiel og kan desuden tilbyde at overvåge affugtning af huse, kældre, byggerier og
meget andet.

Affugtning foregår med kondensaffugter eller adsorptionsaffugter.

Både under affugtning og efter affugtning foretages fugtmålinger, som udmunder i fugtrapporter til forsikringsselskabet.


Indbo & løsøre opbevaring.

- Vi begrænser skaderne på dit indbo og opmagasinerer løsøre i nødvendigt omfang for at undgå yderligere skader.

- Alle effekter opbevares med største omhu og sikkerhed hos os, indtil   forsikringsselskabet giver grønt lys for det videre forløb.

- Muligheden for at rengøre løsøre på skadestedet kan også være en   løsning i nogle situationer.


Afdækning med henblik på at undgå følgeskader.

- Afdækning efter vandskade.
- Afdækning efter brand.
- Afdækning efter stormskader.


Afdækning efter indbrud – f.eks.:

- Afdækning af vinduer og døre efter indbrud.
- Afdækning af tage efter stormskader.
- Afdækning af hele bygninger.
- Fjernelse af bygningsdele.
- Sikring af indbo.
- Butiksruder.

Afdækningen udføres af dygtige fagfolk med fokus på sikkerhed og kvalitet.

Vi har døgnvagt og kan levere akut afdækning efter indbrud, storm, brand og kan hurtigt og effektivt sørge for, at bygninger afdækkes og sikres. På denne måde sikres mod følgeskader på personer eller materiel. Det er vigtigt, at bygningen bliver sikret hurtigst muligt for at undgå yderlige skader og
situationen forværres.

Vi tilbyder professionel skadeservice og har hovedkontor i Albertslund, Sorø, Vejle og Ribe - så det tager ikke lang tid før vi er hos dig og kan begrænse og udbedre skaden.

Vi løser både små og store opgaver, uanset om det er en fugtskade, brandskade, stormskade eller anden type skade.

Vi har den rette viden til at finde den mest optimale løsning for dig hver gang og hjælper med alt fra reparation til total genopbygning.
Kontakt os

KONTAKT

TjEK Skadeservice

Herstedøstervej 25

2620 Albertslund

CVR : 39917939
Afdelinger i Albertslund, Sorø, Vejle, Ribe.

Administration:
Mandag til fredag 07:00 - 15:00
Telefon: 42 45 44 46
Email: Send en email