Brug for hjælp til vandskaden - ring til vores døgnvagt på telefon 72 72 72 72


Lad os hjælpe hvis du har haft en vandskade

Er uheldet ude og du bliver ramt af vandskade, oversvømmelse eller fugtskader, så står vi klar til at yde professionel hjælp 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Vi er specialiseret i alle former for skadebegrænsende arbejde, herunder også vandskader. Det betyder, at du altid kan kontakte vores specialister via
den døgnbemandede vagtcentral.
 


Fremgangsmåde ved vandskader

- Vi sørger for omgående skadestop.
- Vi leder vandet sikkert og korrekt væk, således at der ikke opstår   yderligere skade.
- Vi fjerner indbo for at minimere skaderne.
- Vi fjerner tæpper, vægbeklædning og løse gulve, der holder på fugten.
- Vi opskærer gipsvægge og fjerner skadet og fugtigt isoleringsmateriale.
- Vi hjemtager indbo, løsøre og tæpper.
- Vi igangsætter korrekt affugtning.

Hvis vand- eller fugtskaden er sket, står vi klar med hjælp:

- Fugtmåling/omfangsbestemmelse.
- Lækagesporing.
- Risikovurdering.
- Optimal affugtning.
- Dokumentation for fugtstatus ved afslutning og indsats.
- Rådgivning om forebyggelse af skader (nybyggeri, renovering m.v.).

Eksempler på- og opgaver i forbindelse med vandskade:

- Vandskade i forbindelse med skybrud.
- Vandskade i forbindelse med brand.
- Opsamling af vand.
- Korrosionsbeskyttelse.
- Opsætning af affugter.
- Fugtmålinger.
- Fugtrapporter.
- Rengøring efter vandskade.
- Desinficering efter vandskade.
- Nedpakning og flytning af indbo.
- Rengøring af indbo.
- Koordinering i forbindelse med skadeudbedring.

Bekæmpelse af vandskader er en tillidssag. Med os får du en professionel leverandør med fokus på både kortsigtede,langsigtede og sikrede resultater.


Vand og fugt kan gøre stor skade på bygning og indbo

Derfor er det vigtigt at få standset vandskaden hurtigst muligt og iværksat den rigtige indsats fra starten. Med professionel hjælp begrænses følgeskader og afkorter skadeforløbet. Den samlede omkostning for udbedring af vandskaden bliver ofte også mindre.

Vi er specialister i opsugning af vand, efterfølgende rengøring og affugtning samt desinficering efter urent vand.

Mange vandskader medfører indtrængning af kloakvand eller andet urent vand. Det urene vand kan indeholde kolibakterier og en lang række andre bakterier, der er farlige for helbredet. Derfor bør du undgå selv at håndtere oprydning efter en vandskade, hvor der kan være indtrængen af urent vand. En del forsikringsselskaber kræver også, at et professionelt firma skal håndtere vandskaden.
Professionel håndtering af indbo og løsøre efter skade - TjEK Skadeservice på telefon 72 72 72 72

Indbo & løsøre opbevaring

- Vi begrænser skaderne på dit indbo og opmagasinerer løsøre i nødvendigt
  omfang
for at undgå yderligere skader.

- Alle effekter opbevares med største omhu og sikkerhed hos os, indtil
  forsikringsselskabet giver grønt lys for det videre forløb.

- Muligheden for at rengøre løsøre på skadestedet kan også være en
  løsning i nogle
situationer.

Professionel afdækning af skadesområde efter eksempelvis indbrud eller hærværk


Afdækning med henblik på at undgå følgeskader.

- Afdækning efter vandskade
- Afdækning efter brand.
- Afdækning efter stormskader.

Afdækning efter indbrud – f.eks.:

- Afdækning af vinduer og døre efter indbrud.
- Afdækning af tage efter stormskader.
- Afdækning af hele bygninger.
- Fjernelse af bygningsdele.
- Sikring af indbo.
- Butiksruder.

Afdækningen udføres af dygtige fagfolk med fokus på sikkerhed og kvalitet.

Vi har døgnvagt og kan levere akut afdækning efter indbrud, storm, brand og kan hurtigt og effektivt sørge for, at bygninger afdækkes og sikres. På denne måde sikres mod følgeskader på personer eller materiel. Det er vigtigt, at bygningen bliver sikret hurtigst muligt for at undgå yderlige skader og situationen forværres.

Har du fået en vandskade? Så kontakt os med det samme og helst inden skaden udvikler sig.


Vi tilbyder professionel skadeservice og har hovedkontor i Albertslund, Sorø, Vejle og Ribe - så det tager ikke lang tid før vi er hos dig og kan begrænse og udbedre skaden.

Vi løser både små og store opgaver, uanset om det er en fugtskade, brandskade, stormskade eller anden type skade.

Vi har den rette viden til at finde den mest optimale løsning for dig hver gang, og hjælper med alt fra reparation til total genopbygning.
Kontakt os

KONTAKT

TjEK Skadeservice

Herstedøstervej 25

2620 Albertslund

CVR : 39917939
Afdelinger i Albertslund, Sorø, Vejle, Ribe.

Administration:
Mandag til fredag 07:00 - 15:00
Telefon: 42 45 44 46
Email: Send en email