Rengøring / sanering i forbindelse med skade - ring til vores døgnvagt på telefon 72 72 72 72


Rengøring og sanering samt desinficering efter skade.

Som noget særligt tilbyder vi også hjælp til rengøring og sanering samt renovering.

Vi er kvalificerede til at udføre rengørings- og renoveringsopgaver på:

- Løsøre.
- Inventar.
- Elektronisk udstyr.
- Bygninger.

Hos TjEK Skadeservice afsluttes hver rengøringsopgave med komplet desinficering, så du kan undgå en potentiel smitte via eksempelvis kloakvand.

Vi kan behandle opståede sodskader med indgående viden og erfaring, således at overfladerne rengøres mest effektivt og lugtgener fjernes hurtigst muligt. Udførelsen sker med anvendelse af specielle bæredygtige materialer og miljøvenlig kemi.

Vi rydder op og gør rent, når eksempelvis en brand har hærget.

TjEK Skadeservice klarer hele processen fra første afsikring af bygningen, til den afsluttende lugtsanering. Vi har døgnvagt og akuttjeneste, og kan normalt være hos jer indenfor 30 minutter.

Sodskade håndteres med professionalisme, således at overfladerne rengøres mest effektivt og lugtgener fjernes hurtigst muligt. Dette udføres via vores specielle klimavenlige materialer og miljørigtig kemi, som effektivt klarer opgaven med omsorg for vores omgivelser.

Lugtskade og lugtsanering

Vi er specialister i lugtsanering og vi fjerner dårlig lugt overalt. Vi vurderer hver situation individuelt i forhold til skadesomfang, inventar og bygningens konstruktion, så du kan være sikker på at få den bedste og mest optimale rengøring og lugtsanering, hvis du har haft brand-, sod- eller vandskade. Vi råder over forskellige lugtsaneringsmetoder og gør blandt andet brug af særlige ozon-rum, som gør det muligt at fjerne sodlugt op til 100%.

Nogle af vore services efter skader:

- Rengøring efter sodskade.
- Rengøring af bygning og indbo.
- Korrosionsbeskyttelse.
- Røgsanering.
- Opsætning af affugter.
- Lugtsanering af skadestedet.
- Lugtsanering af indbo.
- Nedpakning og flytning af indbo.

Lugtskade og lugtsanering

En lugtskade kan forfølge dig, din husstand, din ejendom eller dine medarbejdere på arbejdspladsen i mange år, hvis den ikke håndteres rigtigt og professionelt. Vi er specialister i lugtsanering og vi fjerner dårlig lugt overalt lige fra hjemmet, sommerhuset, kælderen, bilen eller båden.

Lugtskader opstår ofte i forbindelse med vandskade og især brandskader og sodskader, hvor røgudviklingen fra skadelige stoffer sætter sig i fibre omkring os. Vi tilbyder at håndtere lugtproblemer ved hjælp af moderne teknologi og en omfattende knowhow, som stammer fra vores store erfaring med opgaver omkring lugtskader.

Når vi skal bekæmpe lugtskader, udfører vi lugtsanering med professionelt og godkendt udstyr, som nænsomt beskytter de eksisterende materialer mod yderligere ødelæggelse.

Ved brand- og vandskader har vi mulighed for at anvende forskellige lugtsaneringsmetoder – alt efter bygningens konstruktion, inventaret og skadens omfang.

Vi kan lugtsanere for eksempelvis:

- Røg og sod.
- Skimmel.
- Forrådnelse.
- Krydderilugt.
- Fækalier og kloakskader.
- Olie og opløsningsmidler.
Professionel rengøring og sanering efter skade, kontakt TjEK Skadeservice - 72 72 72 72


Desinficering efter vandskade.

Hvis der har været kloakvand i kælderen, er det ikke nok bare at fjerne vandet igen.
Vi kan hjælpe med den vigtige rengøring efter kloakvand og vandskade. Når kloakvandet er pumpet eller suget væk fra kælderen, er der stadig sundhedsfarlige bakterier tilbage i rummet. Der skal altid desinficeres i et rum, hvor der har været kloakvand.


Vi er specialister i krævende rengøringsopgaver og desinficering.

Opgaverne kræver specialuddannet personale og de korrekte kemi- og rengøringsmidler. I tilfælde af vandskader med indtrængende kloakvand, er det vigtigt at undgå kontakt med spildevandet, da kontakten kan medføre smitsomme sygdomme som eksempelvis Hepatitis A (leverbetændelse). Vi sikrer altid, at der desinficeres efter endt rengøring, for at undgå en potentiel spredning af smitte.


Eksempler på følgeskadeindsats efter en række forskellige skader:

- Desinficering efter angreb af skimmelsvamp.
- Desinficering af kældre.
- Desinficering efter kloakvand i kælder/vandskade.
- Desinficering efter brandskade.
- Desinficering som led i bekæmpelse af lugtproblemer.

På skadestedet udføres desinficering af erfarne og professionelle medarbejdere, som kender de fleste bygningstyper. Medarbejderne benytter deres erfaring, til at foretage en dybdegående og effektiv desinficering, der i sidste ende medvirker til at indgå følgeskader.

Desinficering er vigtigt som forebyggelse af forskellige bakteriebårne sygdomme.


Opståede lugtgener efter vandskade

Hvis skaden indebærer lugtgener fra f.eks. kloakvand, kan det være nødvendigt med en lugtsanering. En lugtsanering er en hurtig og effektiv måde at slippe af med den ubehagelige lugt.

Vi sikrer et rent og sikkert hjemNår selve desinfektionsarbejde er afsluttet, fortages de afsluttende prøver for at sikre, at alle skadelige bakterier er væk, og dette er din sikkerhed for, at rummet igen er sikre og behagelige at opholde sig i.

Social rengøring, rengøring og tømning af dødsbo.

Når et dødsbo skal ryddes, stilles der særlige krav til diskretion - tillid, respekt og effektivitet.

TjEK Skadeservice foretager alle former for social rengøring, saneringer og rydninger for boligselskaber, foreninger, private og kommuner. Med solid erfaring på området, styrer vi hele opgaven, lige fra tilbudsgivning, leje af containermateriel, vurdering af diverse affald og effekter og disses beskaffenhed og efterbehandling, m.v.

Vi er en kompetent partner og en professionel leverandør, som har ekspertise og erfaring, og frem for alt, rydder vi dødsboet hurtigt og til den aftalte tid.

Vores erfaring og integritet gør, at et dødsbos behandles effektivt, hurtigt og med præcis afrapportering til de efterladte, som derefter selv, eller evt. via advokat kan benytte inventarlisten og skifte boet.

Vi rykker hurtigt ud og sørger for:

- Tillidsfuldt og trygt samarbejde med boet og de efterladte.
- Indeksering af indbo, samt evt. sortering af affald og bortkørsel.
- Total rydning af dødsboet, ned til skruer og søm og de mindste småting.
- Fjernelse af tæpper, renovering af gulve osv.
- Maling af vægge, lofter, træværk osv.
- Reparation og renovering af diverse fejl og mangler.
- Grundig rengøring af dødsboet, så det kan afleveres til udlejer, sælges eller lign.
- Flytning eller opbevaring af indbo.
Kontakt os

KONTAKT

TjEK Skadeservice

Herstedøstervej 25

2620 Albertslund

CVR : 39917939
Afdelinger i Albertslund, Sorø, Vejle, Ribe.

Administration:
Mandag til fredag 07:00 - 15:00
Telefon: 42 45 44 46
Email: Send en email